KIẾN THỨC MARKETING

Xây dựng chiến lược định vị sản phẩm chuyên nghiệp

03/08/2021 |
PR là gì? Làm thế nào để xây dựng chiến lược PR trên Facebook hiệu quả

PR là gì? Làm thế nào để xây dựng chiến lược PR trên Facebook hiệu quả

31/07/2021 |
Hashtag là gì? Sử dụng Hashtag như thế nào để mang về hiệu quả Marketing

Hashtag là gì? Sử dụng Hashtag như thế nào để mang về hiệu quả Marketing

30/07/2021 |
Định vị thương hiệu là gì? Cách xây dựng chiến lược định vị thương hiệu

Định vị thương hiệu là gì? Cách xây dựng chiến lược định vị thương hiệu

29/07/2021 |
Cách lên một bản kế hoạch truyền thông chuyên nghiệp  

Cách lên một bản kế hoạch truyền thông chuyên nghiệp  

28/07/2021 |
ASM là gì? Những yếu tố nào mang lại sự thành công của một Area Sales Manager?

ASM là gì? Những yếu tố nào mang lại sự thành công của một Area Sales Manager?

26/07/2021 |
Sales and marketing là gì? Nghề sale sẽ phải làm những gì?

Sales and marketing là gì? Nghề sale sẽ phải làm những gì?

24/07/2021 |
Sale Online là gì? Làm thế nào để Sale Online thành công?

Sale Online là gì? Làm thế nào để Sale Online thành công?

24/07/2021 |
Rich media là gì? Các loại hình quảng cáo rich media phổ biến

Rich media là gì? Các loại hình quảng cáo rich media phổ biến

22/07/2021 |
Chức năng nhiệm vụ của phòng marketing là gì?

Chức năng nhiệm vụ của phòng marketing là gì?

22/07/2021 | Cho Nhà Quản Lý