Tác giả: Hồng Kỳ

Sales admin là gì? Nghề sales admin khác với nghề sale thông thường ra sao?

26/07/2021 | Chưa được phân loại
ASM là gì? Những yếu tố nào mang lại sự thành công của một Area Sales Manager?

ASM là gì? Những yếu tố nào mang lại sự thành công của một Area Sales Manager?

26/07/2021 | Chưa được phân loại
Sales and marketing là gì? Nghề sale sẽ phải làm những gì?

Sales and marketing là gì? Nghề sale sẽ phải làm những gì?

24/07/2021 | Chưa được phân loại
Sale Online là gì? Làm thế nào để Sale Online thành công?

Sale Online là gì? Làm thế nào để Sale Online thành công?

24/07/2021 | Chưa được phân loại
Rich media là gì? Các loại hình quảng cáo rich media phổ biến

Rich media là gì? Các loại hình quảng cáo rich media phổ biến

22/07/2021 | Chưa được phân loại
Chức năng nhiệm vụ của phòng marketing là gì?

Chức năng nhiệm vụ của phòng marketing là gì?

22/07/2021 | Cho Nhà Quản Lý
Kênh phân phối là gì? Những kênh phân phối phổ biến trong marketing?

Kênh phân phối là gì? Những kênh phân phối phổ biến trong marketing?

22/07/2021 | Cho Nhà Quản Lý
5 cách để tạo nên các chương trình khuyến mãi hấp dẫn

5 cách để tạo nên các chương trình khuyến mãi hấp dẫn

21/07/2021 | Chưa được phân loại

Chiến lược Marketing của Vinamilk đã thành công nhờ đâu?

20/07/2021 | Chiến Lược Thương Hiệu
Điểm đặc sắc trong chiến lược marketing của Coca-Cola tại Việt Nam

Điểm đặc sắc trong chiến lược marketing của Coca-Cola tại Việt Nam

20/07/2021 | Chiến Lược Thương Hiệu